• newcastle.sk

    newcastle.sk

  • newcastle.sk

    newcastle.sk

1 2 3 4 5 6
Vyhľadávanie

V ponuke je 82 nehnuteľností.

Vízia

Našou víziou je stať sa top renomovaným poskytovateľom služieb v realitnom odvetví, ktorého cieľom je zabezpečovať kvalitné služby na vysokej úrovni. Taktiež realizáciu stavieb, ako napr.rodinných domov,  bytoviek, polyfunkčných budov a podobne. V prípade požiadavky vieme vytvoriť vizualizáciu a venuje sa aj home stagingu. 

POSLANIE

Poslaním spoločnosti Newcastle Reality je poskytovanie služieb na realitnom trhu, na území Slovenskej Reapubliky na neustále sa zvyšujúcej úrovni, a to konkrétne obchodnými aktivitami rozdelenými do štyroch kľúčových segmentov – kúpa, predaj, prenájom a ostatné služby spojené s realitnou činnosťou, pričom segment ostatné služby, zastrešuje napr. odbornú konzultáciu, podporu pri výstavbách, alebo napr. 3D skenovanie budov, pozemkov, vizualizácie s 3D výstupmi, home stagingu atď. Toto poslanie chce Spoločnosť zabezpečovať využívaním synergií, ktoré povedú ku komplexnej spokojnosti jej klientov v súlade s hodnotami a etickým kódexom.

STRATÉGIA

Dlhodobým strategickým cieľom spoločnosti v časovom horizonte na najbližších desať rokov je získať vedúcu pozíciu v realitnom odvetví na území stredného a západného Slovenska.